.

Formularz zwrotu

 

Numer zamówienia

 

Imię i nazwisko

 

Adres zamieszkania

 

Numer telefonu

 

Adres e-mail

 

 

 

Proszę o zwrot pieniędzy na rachunek bankowy:

(możliwy zwrot tylko na rachunek bankowy klienta)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa produktu

 

Liczba sztuk

 

Przyczyna zwrotu

 

 

 

Oświadczam, że znane są mi warunki zwrotu towaru określone w regulaminie sklepu.

 

………………………………….

(czytelny podpis klienta)

Pobież Formularz